Ceny - MPAC s.r.o.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ
Přejít na obsah

Ceny

Naše zkušenost je taková, že pevný tarif za provedený úkon ani položkový ceník není nikdy objektivní a ve většině případů je pro zákazníka nevýhodný. Výchozí cenou je 500 Kč pro daňovou evidenci a 1500 Kč pro účetnictví za měsíc. Výpočet ceny proto provádíme na základě informací poskytnutých zákazníkem při sepsání smlouvy a stanovujeme ji podle následujících kritérií:

 
- daňová evidence / podvojné účetnictví
- počet zaměstnanců
- plátce / neplátce DPH
- přibližné měsíční množství dokladů
- spolupráce se zahraničím, dovoz, vývoz, pořízení nebo dodání zboží a služeb v EU

 
Takto sjednaná cena platí po dobu šesti měsíců. Po této "zkušební" době je upřesněna podle ověřeného objemu prací. Na takto stanovený "měsíční paušál" nemá vliv krátkodobé kolísání objemu dokladů, nebo dodatkových služeb. V případě významné změny a oboustranné dohody se cena upravuje, a to oběma směry. Za důležité si dovolujeme zdůraznit, že na cenu nemají v žádném případě vliv majetkové poměry klienta, nebo jeho mimořádné zisky.
Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.
Benjamin Franklin
Návrat na obsah