Profil společnosti - MPAC s.r.o.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ
Přejít na obsah

Profil společnosti


Firma MPAC s.r.o. vznikla v říjnu 2002, jako pokračování účetní firmy Ing. Miroslava Petra. Ta vznikla v roce 1994 a začala zpracovávat zpočátku jednoduché účetnictví drobným živnostníkům. Během následujících let došlo k rozšíření záběru i o podvojné účetnictví, účetní a daňové poradenství.

-Od roku 2006 má Ing. Miroslav Petr osvědčení užívat označení Daňový poradce

-Společnost MPAC s.r.o. je právnickou osobou vykonávající daňové poradenství

-Společnost MPAC s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2015

 
V současné době společnost zpracovává svým klientům daňovou evidenci, účetnictví, poskytuje daňové a účetní poradenství, a hlavně zastupuje klienty před správcem daně při kontrolách a šetřeních.  
 

 
Jako člen Komory certifikovaných účetních a Komory daňových poradců se Ing. Miroslav Petr a jeho zaměstnanci zúčastňují periodických školení, které tyto komory pořádají. Samozřejmostí je sledování vývoje v účetní a daňové legislativě.
Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.
Benjamin Franklin
Návrat na obsah